Με στόχο την ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, τη μετάδοση τεχνογνωσίας και την εξέλιξη των επαγγελματιών του κλάδου σε όποια φάση της επαγγελματικής τους εξέλιξης κι αν βρίσκονται, η METRICA αναπτύσσει νέες συνεργασίες όπως αυτή με την εταιρεία Λουλάκης Πολυχρόνης & Συνεργάτες η οποία από το 2005 δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, υπηρεσιών έρευνας, υποστήριξης και σχεδιασμού.

Μαζί, σχεδιάσαμε ένα workshop με σκοπό τη γνωριμία των επαγγελματιών με την τεχνολογία 3D Scanning - από τη χρήση του εξοπλισμού και την τρισδιάστατη αποτύπωση μιας υποδομής έως τη διαχείριση του νέφους σημείων και τα παραδοτέα αρχεία.

Η τρισδιάστατη σάρωση του χώρου θα γίνει ζωντανά με χρήση του scanner Leica BLK360 από την ομάδα μας ενώ η επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων στις εφαρμογές Autodesk θα γίνει από εισηγητές της εταιρείας Λουλάκης & Συνεργάτες - Autodesk Authorized Training Center.