HxGN SmartNet

Το HxGN SmartNet είναι η υπηρεσία διόρθωσης GNSS που βασίζεται στο μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών αναφοράς παγκοσμίως. Επιτρέπει σε συσκευές με δυνατότητα GNSS να προσδιορίζουν γρήγορα θέσεις με ακρίβεια 1 - 2 εκατοστών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο από μια υποδομή υψηλής διαθεσιμότητας και μια ομάδα επαγγελματικής υποστήριξης με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στην αξιόπιστη παροχή της υπηρεσίας.

 

Οι καινοτομίες

Το HxGN SmartNet προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα χρήσης του δορυφορικού σχηματισμού Beidou ενώ καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου με ακρίβεια RTK – NRTK (1 - 3 cm 3D).
Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες γεωδαιτικών GPS, ανεξαρτήτως κατασκευαστή και αυξάνει την παραγωγικότητα στο έπακρο (για συνδρομές RTK οι δέκτες πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλο GPRS – NTRIP).

Για χρήση των δορυφόρων BeiDou, το HxGNSmartNet υποστηρίζει μορφή δεδομένων i-MAX (δέκτες Leica Geosystems AG). Οποιοσδήποτε δέκτης της αγοράς υποστηρίζει αυτήν την μορφή δεδομένων, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω δορυφορικό σχηματισμό αποκομίζοντας όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του.

Για τους καινούργιους χρήστες του δικτύου μας υπάρχει η δυνατότητα «δοκιμαστικής» περιόδου 7 ημερών ενώ υπάρχουν διαθέσιμα ευέλικτα πακέτα με σκοπό να ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.

Πλεονεκτήματα SmartNet Greece:

Χρήση του δορυφορικού σχηματισμού BeiDou: Οι σταθμοί του δικτύου έχουν αναβαθμιστεί και πλέον υποστηρίζουν και τους δορυφόρους BeiDou οι οποίοι έχουν αρκετά πλεονεκτήματα για τους χρήστες του δικτύου όπως αυξημένη διαθεσιμότητα δορυφόρων, επίλυση ακόμη και σε περιοχές που δεν ήταν εφικτό, κ.α.

Πιστοποίηση: Είναι το μοναδικό δίκτυο το οποίο επιλύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. και εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια αλλά και σύμπτωση με τις συντεταγμένες του HEPOS της τάξεως των 4 χιλιοστών.

Ευελιξία: Προσφέρει πολλά διαφορετικά πακέτα συνδρομών με σκοπό να ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.

Έξυπνη & εύκολη διαχείριση online μέσω του ειδικού λογισμικού που καθιστά τον έλεγχο χρήσης σε πραγματικό χρόνο διαδικασία ρουτίνας.

Μείωση των σφαλμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές δικτυακές τεχνικές MAX, FKP, iMAX, VRS σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, νήσους Ιονίου και Κυκλάδες καθώς και Single Base δεδομένα σε μεμονωμένα νησιά.

Παροχή υπηρεσιών μετεπεξεργασίας όπως η λήψη στατικών παρατηρήσεων (RINEX – VRINEX) και επίλυσης παρατηρήσεων (Computation Service).

Απαράμιλλη τεχνική υποστήριξη: Αποτελεσματική επικοινωνία & υποστήριξη στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι σταθμοί του δικτύου έχουν αναβαθμιστεί και πλέον υποστηρίζουν και τους δορυφόρους BeiDou οι οποίοι έχουν αρκετά πλεονεκτήματα για τους χρήστες του δικτύου όπως αυξημένη διαθεσιμότητα δορυφόρων, επίλυση ακόμη και σε περιοχές που δεν ήταν εφικτό, κ.α. Πιστοποίηση: Είναι το μοναδικό δίκτυο το οποίο επιλύεται κάθε χρόνο από το Α.Π.Θ. και εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια αλλά και σύμπτωση με τις συντεταγμένες του HEPOS της τάξεως των 4 χιλιοστών. Ευελιξία: Προσφέρει πολλά διαφορετικά πακέτα συνδρομών με σκοπό να ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες των χρηστών. Έξυπνη & εύκολη διαχείριση online μέσω του ειδικού λογισμικού που καθιστά τον έλεγχο χρήσης σε πραγματικό χρόνο διαδικασία ρουτίνας. Μείωση των σφαλμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές δικτυακές τεχνικές MAX, FKP, iMAX, VRS σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, νήσους Ιονίου και Κυκλάδες καθώς και Single Base δεδομένα σε μεμονωμένα νησιά. Παροχή υπηρεσιών μετεπεξεργασίας όπως η λήψη στατικών παρατηρήσεων (RINEX – VRINEX) και επίλυσης παρατηρήσεων (Computation Service). Απαράμιλλη τεχνική υποστήριξη: Αποτελεσματική επικοινωνία & υποστήριξη στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Δικτυακή επίλυση (NRTK) VS Επίλυση από έναν σταθμό (RTK – Single Base)

Τα πλεονεκτήματα της πρώτης είναι σημαντικά, σε τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο. Συγκεκριμένα η χρήση της προσφέρει στους χρήστες:

Μεγαλύτερο εύρος κάλυψης με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να εργαστεί σε όλη την επιφάνεια που επικαλύπτεται από κύκλους ακτίνας μεγαλύτερης των 60χλμ (GNSS δέκτες) με κέντρο τους σταθμούς αναφοράς.

Μεγαλύτερη ακρίβεια σε RTK δεδομένα, λόγω επίλυσης περισσοτέρων βάσεων με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται καλύτερη γεωμετρία (τριγωνισμοί).

Kαλύτερη αναίρεση στα ατμοσφαιρικά σφάλματα λόγω δημιουργίας ιονοσφαιρικών μοντέλων στην περιοχή κάλυψης των μόνιμων σταθμών αναφοράς.

Η διαχείριση των σταθμών αναφοράς ως δίκτυο από το λογισμικό Leica SpiderNet και η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (log reports) με πληθώρα λεπτομερειών ως προς την αξιοπιστία των μετρήσεων, την υγεία των δορυφόρων και άλλα πολλά.

Ενημερωθείτε σχετικά με τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης στο δίκτυο HxGN SmartNet, καθώς και των μετασχηματισμών για μετατροπή συντεταγμένων στο Ελληνικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Η METRICA Α.Ε. στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας έχει λάβει τις εξής πιστοποιήσεις: 

1RTK – NTRIP, διορθώσεις πραγματικού χρόνου μέσω GPRS Internet.

2Post Processing δεδομένα για εκ των υστέρων επίλυση μετρήσεων στο γραφείο.

3Real Time DGPS via NTRIP διορθώσεις για βάσεις μεγαλύτερες από 60km (τυπικά) από τον κοντινότερο σταθμό αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://hxgnsmartnet.com/el-gr

Σημείωση: Το δίκτυο απευθύνεται σε όλους τους χρήστες Γεωδαιτικών GPS ανεξαρτήτως κατασκευαστή και αυξάνει την παραγωγικότητα στο έπακρο (για συνδρομές RTK οι δέκτες πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλο GPRS – NTRIP). Η χρήση των υπηρεσιών του δικτύου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που διέπουν τη λειτουργία του. Οι όροι χρήσης είναι δημοσιευμένοι στους διαδικτυακούς τόπους www.metrica.gr και διατίθενται από την εταιρία METRICA A.E. σε κάθε ενδιαφερόμενο. /

Στρατηγικές συνεργασίες

Η συμφωνία με τη Leica Geosystems και το Smartnet Europe καθιστά το HxGN SmartNet μέλος του δικτύου της πρώτης με αποτέλεσμα τον διαρκή έλεγχο, υποστήριξη, την πλήρη πρόσβαση σε νέες εκδόσεις SW και στη νέα τεχνολογία.

Συνεργασία με το δίκτυο σταθμών αναφοράς της Βουλγαρίας HxGN SmartNet για ανταλλαγή δεδομένων.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Ανταλλαγή δεδομένων και έλεγχος του δικτύου. Οι σταθμοί PONT, PRVK, LEMN, KASI, VLSM ανήκουν στο Ε.Α.Α. και ενσωματώθηκαν στο δίκτυο HxGN SmartNet βάσει σύμβασης. Επίσης σε συνεργασίας με το Α.Ε.Ε. εχουν εγκατασταθεί οι σταθμοί KRPS, NEAB και SKYR. Οι δέκτες αυτοί ανήκουν στο δίκτυο HxGN SmartNet και έχουν εγκατασταθεί σε σημεία που έχουν επιλεγεί από το Ε.Α.Α. το οποίο έχει μεριμνήσει για τη φιλοξενία και την τηλεμετρία τους.

Α.Π.Θ. – Συνεχής παρακολούθηση των σταθμών αναφοράς, δημιουργία ενιαίου μετασχηματισμού και πιστοποίηση του δικτύου.

Δεδομένα του δικτύου MetricaNet θα λαμβάνουν επισήμως 2 πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Nevada, University of Arizona) προκειμένου να διεξάγουν έρευνες για την ανάπτυξη των σεισμικών μοντέλων παγκοσμίως, καθώς και το «Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia» με έδρα τη Bologna της Ιταλίας.

Παροχή δεδομένων του δικτύου για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς: στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Γεωλογίας, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Γεωδαισίας, Τοπογραφίας και Χαρτογραφίας και Αστεροσκοπείο Pecný και στο Πανεπιστήμιο Charles στην Πράγα (Τμ. Γεωφυσικής). Στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών ανήκει και η ένταξη 3 νέων σταθμών στο δίκτυο HxGN SmartNet στην περιοχή Αγρινίου-Μεσολογγίου.