Metrica Company Photo

Ποιοι είμαστε

H METRICA Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με κύρια δραστηριότητα την αντιπροσώπευση μετρητικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία βασίζεται στην τεχνογνωσία του έμπειρου προσωπικού της, το οποίο έχει παρουσία στον χώρο των μετρητικών εφαρμογών πάνω από 15 χρόνια και αποτελείται από Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχ/κούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχ/κούς, Χημικούς Μηχ/κούς, Δασολόγους και Γεωλόγους. Διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία με σκοπό να παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού.

Προτείνονται λύσεις για απλές και σύνθετες εφαρμογές στους τομείς της Τοπογραφίας, Βιομηχανίας, Ναυτιλία και του Περιβάλλοντος. Η εταιρία μας έχει προμηθεύσει με απλές ή σύνθετες λύσεις και συμμετείχε σε ελληνικά ή ευρωπαικά έργα με εταιρίες, ιδιώτες και οργανισμούς στους κλάδους της Βιομηχανίας, των Κατασκευών, των ΔΕΚΟ και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αποστολή

Να παρέχουμε στους επαγγελματίες του κλάδου καινοτόμες λύσεις / υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Λύσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν την ποιότητα εργασίας και μειώνουν τα λειτουργικά τους κόστη.

Όραμα 

Να διατηρήσουμε την ηγετική θέση που κατέχουμε στην ελληνική αγορά προσφέροντας πρωτοποριακές, υψηλής ακρίβειας μετρητικές λύσεις/τεχνολογίες.

Πιστοποιήσεις 

Η METRICA Α.Ε. στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας έχει λάβει τις εξής πιστοποιήσεις:

1Πιστοποιητικο Διαχείρισης Ποιότητας ISO από τον φορέα ABS Quality Evaluations από τον Μάιο του 2007.

2Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS) ISO 14001:2004.

3Από τον Φεβρουάριο του 2011 οι ογκομετρικοί έλεγχοι δεξαμενών υγρών καυσίμων διενεργούνται με βάση τα ISO 7507-1, ISO 7507-2, ISO 7507-4, API Standard 2552.

4Διακρίβωση εργαστηρίου Service.

Εταιρική Ευθύνη 

Η εταιρία μας λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. Μέσα στα πλαίσια και τους κανόνες που θέτει η επιχειρηματική ηθική και αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, αναπτύσσουμε δράσεις με ανάλογο χαρακτήρα.

Η εταιρία METRICA A.E. είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 9001:2015.

Η εταιρία METRICA A.E. συμμετέχει στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. με αριθμό μητρώου παραγωγού 01461.

Η εταιρία METRICA A.E. στηρίζει την τοπική κοινότητα διατηρώντας σταθερή συνεργασία με τις δημοτικές επιχειρήσεις και ενισχύοντας τις δράσεις του Δήμου.

Η εταιρία METRICA A.E. στηρίζει την ακαδημαική κοινότητα με δράσεις όπως:

Συνεργασία με τα γραφεία διασύνδεσης των σχετικών προς το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας για διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών. Η εταιρία, δίνει τη δυνατότητα για μόνιμη συνεργασία, ανάλογα με τη θέση απασχόλησης και τις ανάγκες για αύξηση προσωπικού.

Δωρεάν διάθεση λογισμικού αιχμής σε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα.Διοργάνωση παρουσιάσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στον κλάδο ενδιαφέροντος.

EU Programs

Η εταιρία METRICA A.E. ενισχύθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής ΕΣΠΑ 2007-2013. Λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και πληροί όλες τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες μπορεί να συμμετέχει σε έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια.  Ενεικτικά, αναφέρονται οι συμμετοχές μας:

Πρόγραμμα Agroclima - Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα - Προσαρμογή στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής / Water Resources Management of Coastal Agricultural Environments - Resilience of Climate Change Impacts. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011  "AGROCLIMA" - Κωδ. Έργου: 11ΣΥΝ_3_1913.

Πρόγραμμα Premarpol. Προμήθεια & εγκατάσταση αισθητήρων πιλοτικής λειτουργίας στα πλαίσια του έργου «Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες - (PREMARPOL). Υλοποίηση από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Ρόδου και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.